กินอย่างไรให้ สุขภาพดี ห่างไกลเบาหวาน

กินอย่างไรให้ สุขภาพดี ห่างไกลเบาหวาน การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ แนวทางในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวาน มีดังนี้

Read More